[pravidla] Tvorba postavy

Pro svá dobrodružství budete potřebovat Hráčskou Postavu, vašeho avatara žijícího ve vypravěčem připraveném světě, skrze kterou budete jednat. Postupujte podle následujícího seznamu a rovnou si vše zapistujte na list papíru:

 • Výběr rasy
 • Výběr povolání
 • Určení základních vlastností
 • Určení počátečního vybavení

~

Rasa

Jako první volíte k jaké rase vaše postava přísluší. Pokud nerozumíte některým pojmům, tak nepanikařte, budou vysvětleny později.

Člověk

Nejmladší z inteligentních ras. Lidé jsou velmi nedokonalí, ale přesto schopni velkých činů. Jsou pravděpodobně nejspolečenštější a nejvšestranější ze všech ras.

 • Každý útok, záchranný hod nebo hod ověřující dovednosti postavy, může člověk jednou za cenu jednoho bodu zkušenosti přehodit.

Trpaslík

Trpaslíci jsou do metru a půl vysocí, robustně stavění a jejich muži nosí téměř bez vyjímky dlouhé plnovousy. Jsou dobrými řemeslníky i válečníky, často tvrdohlaví nebo chamtiví, ale pořád velmi cenní společníci.

 • Jako nejhouževnatější ze všech ras nahazují životy vždy o stupeň vyšší kostkou (válečník 1k10, čaroděj 1k6…).

Lesní elf

Dlouhověcí obyvatelé prastarých hvozdů. Jsou štíhlí, mají dlouhé špičaté uši, světlé vlasy a jejich pleť je buď bledá, nazelenalá, šedá nebo světle modrá. Skutečná stará sídla lesních elfů jsou překrásná umělecká díla, klidná, splývající s okolní přírodou. Bohužel většina elfů, které běžný člověk potká jsou vyhnanci s pokroucenou morálkou.

 • Mají dar lesního zraku, vidí do dáli, do šeré noci i do duší zvířat.

Měsíční elf

Vzdálení příbuzní lesních elfů vypadají téměř jako lidi s vyjímkou dlouhověkosti, špičatých uší a pestrobarevných očí i vlasů. Kdysi mocná rasa čarodějů je dnes roztroušená po světě v malých enklávách nebo čarodějných věžích.

 • Měsíční elf dokáže třikrát denně nahlédnout minutu do vlastní budoucnosti. Vypravěč mu popíše jeden obraz.

Goblin

Něco přes metr vysocí zelení skřeti patří k nejopovrhovanějším rasám. Dělí se na městské a divoké. Ti z měst jsou nejčastěji otroci, služebníci, někteří i obchodníci nebo řemeslníci. Ti z divočiny jsou zjizvení mutanti, kterými se straší děti před spaním.

 • Goblini stráví skoro cokoli, dokáží přežít téměř neomezenou dobu na nekvalitní stravě (kořínky, listí, slimáci…) a získávají díky tomu +4 do záchranného hodu proti jedům.

Ork

Mohutní, o něco větší než lidé, s temně zelenou nebo nahnědlou kůží.  Z široké spodní čelisti jim i ze sevřených rtů vystupují dva drobné kly. Orci pochází z dalekého severu a jen málokterý během života v civilizaci úplně potlačí svou vrozenou zuřivost.  V lidských zemích jsou cenění zejména jako žoldnéři.

 • Orci jsou nezlomní a schopní bojovat ještě jedno kolo potom, co jim životy klesnou pod nulu. Navíc mají +2 k záchrannému hodu proti smrti.

Gnóm

Necelý metr vysocí a velmi vynalézaví. Gnómové jsou roztroušeni po světě ve svých maringotkách a obchodních karavanách. Ocení dobré jídlo, dýmku a pohodlí, ale nic je dlouho neudrží od dalších cest, ať už za obchodem nebo novými objevy.

 • Díky vrozenému citlivému čichu jsou gnómové schopní rozeznat všelijaké substance a bytosti do vzdálenosti přibližně 30ti metrů
 • Každý gnóm dostane od rodičů na cestu do světa nějakou drobnost.

~

Povolání

Nyní je na čase rozhodnout, jestli je vaše postava bojovník nebo čaroděj.

Můžete si rozehrát i obchodníka, farmáře,  žebráka, či jiné vesměs nedobrodružné povolání, jen to nejspíš nebude dostatečně heroická postava pro naši hru. Pokud by se vám to ovšem hodilo do zápletky, nebo by jste si chtěli zahrát svého hrdinu od úplných začátků, tak můžete začínat na nulté úrovni. Postava na nulté úrovni má základní útočný bonus 0, 1k4 životů, záchranný hod 17 a k povolání bojovníka či čaroděje se může přidat, až když ji někdo vycvičí ve hře. Životy z nulté úrovně se nesčítají s těmi z úrovní bojovníka či čaroděje.

Svůj maximální počet životů nahazujete jen jednou (bojovníci 1k8 a čarodějové 1k4) a nemění se vám až do další úrovně (viz Zkušenosti). Zapište si jej společně s ostatními položkami u povolání.

Bojovník

Životy: 1k8/úroveň
Základní útočný bonus: +1 na každé liché úrovni, včetně první
Záchranný hod: 17-úroveň, minimum 6 (na první úrovni je to 16, na druhé 15 a tak dále)

Bojovníci se ve fantasy světech vyskytují v mnoha podobách; vojáci, žoldnéři, válečníci, nájemní vrazi, zloději, banditi, rytíři, stopaři, lukostřelci, piráti, bohatýři, osobní strážci, vykradači hrobek, nájezdníci, kozáci, barbaři, hraničáři a nespočet dalších. Společné mají to, že nemají žádné nadpřirozené schopnosti, ale jen dostatek zkušeností, tréninku, síly, důvtipu a vůle, aby na své cestě za slávou nevyšli z boje nohama napřed.

Čaroděj

Životy: 1k4/úroveň
Základní útočný bonus: +0
Záchranný hod: 17-úroveň, minimum 6 (na první úrovni je to 16, na druhé 15 a tak dále)

Nadání k magii je dědičné a propůjčuje schopnost ovlivňovat energie světa (elementy, emoce…) samotnou vůlí. Žádný čaroděj ale nezvládne ovládat své okolí úplně dle libosti. Nikdo nemá dost disciplíny, aby udržel svou mysl na uzdě. Když si řekne “oheň”, tak jeho vědomí i podvědomí zahltí vzpomínky a dojmy, a namísto zapálení nepřítele by mohl zapálit sebe, rozdělat oheň v táboře nebo ohřát víno v batohu. Proto se kouzelníci uchylují k neosobním zaklínadlům a prastarým postupům, aby si udrželi od žádaných efektů odstup a dokázali je dokonale vymodelovat ve své mysli.

Mana
Čaroděj má tolik many kolik je jeho úroveň (případně +1 za inteligenci) a kouzla mají tři stupně. Seslání kouzla učňovského stupně stojí jednu manu, mistrovského dvě many a velmistrovského tři.

Zbroj
Těžké zbroje omezují v gestikulaci, unavují, rozptylují a omezují proudění energie. Čaroděj ve střední nebo těžké zbroji musí za každé kouzlo zaplatit o jednu manu navíc. Šamani nebo vědmy proto zbroje ani nenosí. Dobrodružní zaříkávači a kouzelníci nosí prošívanice či alespoň kožené vesty a chrániče. Bohatí, zákonem tolerovaní, dvorní a cechovní mágové nosí honosné róby.

Zrak
Čaroděj může kdykoli aktivovat magický zrak. Oči se mu rozzáří a zjeví se mu magické energie a aury předmětů i osob v dohledu. Je ovšem 1 z 20ti šance, že uvidí i něco nebezpečného a vystaví se mentálnímu traumatu či posednutí.

Kouzla a čarování
Startovní repertoár kouzel pro svého čaroděje vybírá hráč z níže uvedeného seznamu. Naučení nového kouzla trvá sedm dní. Pro kouzlení musí být čaroděj schopen gestikulovat a pronést zaklínadlo. Je-li svázáný nebo má roubík, musí házet 2z6ti šanci na neúspěch kouzla. V boji je třeba nahlásit kouzlení ještě před hodem na iniciativu.

Ohnivý mág – Ohnivé střela, Ohnivý duch, Ohňostroj, Uhas, Teplo
Vodní mág – Zmrazení, Mlha, Dýchání vody, Hybernace
Vzdušný mág – Větrný štít, Telekineze, Nahození, Levitace
Iluzionista – Emoce, Zvuk, Iluze, Převlek
Šaman – Mluvení se zvířaty, Léčení, Zvířecí proměna
Nekromant – Nemrtvý, Mluvení s mrtvým, Tvář Hrůzy, Kletba

 ~

Základní vlastnosti

Po výběru rasy a povolání už by vám měl v hlavě krystalizovat koncept postavy. Jak bude vypadat a jaký bude mít charakter. Základní vlastnosti vám pomůžou se téhle představě přiblížit.

Každá postava začíná s jednou kladnou vlastností a další si může přidat za cenu jedné záporné. Může tedy mít:

1 kladnou
2 kladné a 1 zápornou
3 kladné a 2 záporné

Ke každé kladné i záporné vlastnosti vyberte popis, který se nejvíce hodí k vašemu konceptu.

Síla

+1 do útoku a poškození v boji zblízka (kladná)
-1 do útoku a poškození v boji zblízka (záporná)
Silný, atletický, velký, statný, urostlý, šlachovitý, malý, drobný, vyhublý, slabý

Obratnost

+1 do útoku zbraní na dálku, +1 do obrany (kladná)
-1 do útoku zbraní na dálku, -1 do obrany (záporná)
Obratný, hbitý, rychlý, mrštný, zručný, nešikovný, neohrabaný, nemotorný, pomalý

Odolnost

+1 život za úroveň (kladná)
-1 život za úroveň (záporná)
Zdravý, energický, tvrdý, houževnatý, křehký, nezdravý, líný, vetchý

Inteligence

znalost dvou jazyků navíc, +1 mana (kladná)
neumí číst a psát, nemůže kouzlit (záporná)
Chytrý, bystrý, vzdělaný, vychytralý, hloupý, tupý, jednoduchý, nevzdělaný

Moudrost

+2 k záchranným hodům (kladná)
-2 k záchranným hodům (záporná)
Rozvážný, opatrný, ostražitý, vnímavý, neopatrný, nepozorný, pošetilý, impulzivní, bezohledný

Charisma

až tři následovníci, kteří mohou sbírat zkušenosti společně s postavou (kladná)
žádní následovníci nemohou sbírat zkušenosti společně s postavou (záporná)
Přívětivý, okouzlující, krásný, společenský, trapný, reptavý, plachý, nepřátelský, ošklivý

~

Vybavení na první úrovni

Běžně postavy začínají jako tuláci a vlastní na začátku prvního sezení jen toto základní vybavení:

 • Válečníci zbraň na blízko dle vlastního výběru, čarodějové osobní grimoár a psací potřeby
 • Zbraň na dálku dle vlastního výběru, včetně munice na deset výstřelů
 • Čarodějové kvalitní oblečení a plášť, válečníci jednoduché oblečení a koženou zbroj se štítem (chtějí-li ho)
 • 3 pochodně nebo lucerna s jedním měchem oleje
 • Křesadlo
 • Spací pytel nebo těžká deka
 • Dýka nebo nůž
 • Vak nebo batoh
 • Měch na vodu
 • Měšec s 3k10ti stříbrňáky
 • Jedna nepříliš drahá věc odpovídající charakteru postavy (dýmka, sada paklíčů, hrací kostky, polštář, pánev a měšec s kořením, rybářský prut…)

Jednotlivé zbraně, zbroje a jejich statistiky najdete zde.

Startovní majetek lze samozřejmě řešit individuálně s vypravěčem. Možná, že budete začínat hru jako princ s válečným ořem, plátovou zbrojí a třemi sluhy. Nejspíš ale ne.

(formát základních vlastností vykraden u Stuarta)

About Quentin

lazy roleplayer, series freak and mmorpg addict Zobrazit všechny příspěvky, jejichž autorem je Quentin

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: