Category Archives: Kouzla

[Kouzlo] Učňovská kouzla

Kouzla se získávají stejně jako dovednosti a platí pro to ty samé zásady. Snad jen s rozdílem, že nejčastěji se kouzla nachází jako součást lupu po poražení nějakého čaroděje.

Ohnivá střela
Stupeň: učeň
Dosah: 10 metrů
Seslání a trvání: kolo a instant
Zraní za 2d6 ohněm, se záchranným hodem za polovinu.

Ohnivý duch
Stupeň: učeň
Dosah: 10 metrů okolo čarodějě
Seslání a trvání: kolo a hodina za úroveň
Vyvolá malý poletující ohýnek s modrým plamenem. Lze s ním svítit nebo něco podpálit.

Ohňostroj
Stupeň: učeň
Dosah: 50 metrů
Seslání a trvání: kolo a 2k4 kol
Vybraný zdroj ohně (pochodeň, táborák…) propukne ve hlasitou, svítivou, vybuchující a čoudící šou.

Uhas
Stupeň: učeň
Dosah: 50 metrů
Seslání a trvání: kolo a instant
Uhasí úroveň na druhou metrů čtverečních ohně.

Zmrazení
Stupeň: učeň
Dosah: dotek
Seslání a trvání: 2 kola a do roztání
Zmrazí vodu o objemu tolika metrů krychlových kolik je dvojnásobek čarodějovi úrovně. Led lze během sesílání hrubě vytvarovat (most, sloup, ledová plocha etc.). Při seslání na živou osobu způsobí 3d8 zranění, při záchranném hodu za polovinu. Pokud se čaroděj snaží někoho ve vodě zamrazit, tak opět 3d8, záchrana za polovinu. Úplně zamražená je oběť pouze pokud ji toto zranění srazí pod nulu životů.

Mlha
Stupeň: učeň
Dosah: 50ti metrový kruh kolem čaroděje, 3 metry do výšky.
Seslání a trvání: 2 kola a směna za úroveň
Vyvolá těžkou mlhu, ve které je vidět maximálně na dva metry.

Dýchání vody
Stupeň: učeň
Dosah: sesilatel nebo jedna osoba
Seslání a trvání: kolo a hodina za úroveň
Schopnost dýchat pod vodou.

Hybernace
Stupeň: učeň
Dosah: sesilatel
Seslání a trvání: kolo a den
Teplota klesne a tělesné funkce se zpomalí desetkrát. Mana se v tomto stavu doplní až po 24 hodinách.

Větrný štít
Stupeň: učeň
Dosah: sesilatel
Seslání a trvání: kolo a směna za úroveň
Kolem čaroděje neustále zuří větrný vír, který pod vlivem adrenalinu zesílí kdykoli na čaroděje někdo útočí. Šípy a ostatní běžné projektily tak může čaroděj odrážet pomocí záchranného hodu.

Telekineze
Stupeň: učeň
Dosah: 5 metrů za úroveň
Seslání a trvání: kolo a dokud se čaroděj soustředí
Schopnost manipulovat vzdálenými předměty. Unese takto úroveň na druhou kilogramů. Manipulace je neohrabaná jako by je držel v jedné ruce, až od mistrovské úrovně se přidá druhá ruka a možnost jemnější manipulace nebo nesení dvou předmětů naráz.

Nahození
Stupeň: učeň
Dosah: dotek
Seslání a trvání: kolo a dvě směny.
Skrze šok vlije čaroděj do bezvědomého životní energii, která mu dočasně doplní 2d8 životů.

Levitace
Stupeň: učeň
Dosah: sesilatel
Seslání a trvání: kolo a úroveň minut
Čaroděj je lehčí. Vyskočí 5x výš i dál než obyčejně a nemůže se zranit pádem.

Emoce
Stupeň: učeň
Dosah: 30 metrů okolo čaroděje nebo jedna místnost
Seslání a trvání: kolo a hodina
Posílí v místnosti čarodějem zvolenou emoci (strach, hněv, spokojenost…)

Zvuk
Stupeň: učeň
Dosah: 50 metrů
Seslání a trvání: kolo a kolo
Z vybraného zdroje se ozve libovolný zvuk.

Iluze
Stupeň: učeň
Dosah: 20 metrů
Seslání a trvání: kolo a viz níže
Vytvoří nehmotnou iluzi, která visí neškodně v prostoru.
drobný předmět – trvání úroveň dní
do velikosti skříně či člověka – trvání úroveň hodin
o velikosti vozu či chalupy – trvání úroveň minut
Iluzi lze vytvořit i kolem existujícího předmětu a schovat tak jeho pravou podobu. Pokud se iluze výrazně do svého prostředí nehodí, tak si pozorovatelé mohou hodit záchranný hod na prohlédnutí. Pokud uspějí, stane se pro ně kouzlo poloprůhledné. Stejně tak průhledné se stane pro kohokoli, kdo se ho dotkne a pozná, že jde o klam. Na pohyblivé iluze se musí čaroděj po celou dobu trvání soustředit.

Mluvení se zvířaty
Stupeň: učeň
Dosah: doslech
Seslání a trvání: směna
Čaroděj rozumí a dokáže mluvit řečí zvířat. Ne vždy je komunikace snadná. Některá zvířata mají zvláštní přízvuky, jiná jsou hloupá, pragmatická, zrádná, čestná, tvrdohlavá, ale hlavně skoro všechny fungují něco za něco.

Léčení
Stupeň: učeň
Dosah: dotek
Seslání a trvání: směna a instant
Vyléčí 1k8+1 životů, ale zranění nesmí být starší než hodinu.

Zvířecí proměna
Stupeň: učeň
Dosah: sesilatel
Seslání a trvání: kolo a hodina za úroveň
Proměna v pozemského savce mezi 15-30 kily (vlk, rys, jezevec…). Čaroděj v této podobě nemůže kouzlit, kromě proměny zpět, a má svůj počet životů i záchranný hod.

Nemrtvý
Stupeň: učeň
Dosah: dotek
Seslání a trvání: směna a instant, respektive trvale
Změní mrtvolu v nemrtvého služebníka. Tělo musí mít max 200 kg za živa. Zombie (z těla s dostatkem masa a orgánů) mají druhou úroveň a zdržují se pokud možno do 30ti metrů od čaroděje. Nechápou příkazy, jen chodí a žerou všechno živé kromě samotného čaroděje. Kostlivci (z kostry bez masa) mají jen první úroveň, ale chápou jednoduché rozkazy jako “čekej tady” “vezmi truhlu” “střílej z luku” etc. Čaroděj smí mít maximálně 2x úroveň nemrtvých, jinak ho přestanou poslouchat, pokud nenajde jiný způsob, jak je udržet pod kontrolou.

death dailin arrows

Mluvení s mrtvým
Stupeň: učeň
Dosah: dotek
Seslání a trvání: kolo a minuta
Obraz duše, která v těle žila se na minutu zjeví, respektive tělo ožije, a je s ním možno komunikovat.

Tvář Hrůzy
Stupeň: učeň
Dosah: 30 metrů
Seslání a trvání: kolo a 1d6 kol
Jako finální pohyb v sesílání kouzla si čaroděj serve svou vlastní tvář odhalujíc křenící se zkrvavenou lebku. 2k6 nepřátel s životaschopností 1 a méně (bez záchrany) a jeden nepřítel s životaschopností vyšší než 1 (se záchranným hodem) v panice utíkají.
Po dobu trvání kouzla si čaroděj nesmí obličej nasadit. Pokud ho ztratí (ukraden skřety, spálen ohnivou koulí apod.), bude muset 3d6 dní čekat, než mu doroste nový. Něž se tak stane nebude moci toto kouzlo znovu použít.
Dva čarodějové, kteří oba toto kouzlo znají, si mohou tváře vyměnit. Musí mířit na sebe navzájem a uspět v záchranném hodu.

Reklamy

[spell] Krysí volání

Není to nic úchvatně originálního, ale dostalo se to do hry během improvizace po jednom náhodném setkání s gobliním šamanem. Potřeboval jsem to sepsat, než náš čaroděj sežene někoho, kdo mu ten svitek přeloží.

Krysí volání

Stupeň: učeň
Dosah: vyvolání do 30ti metrů, příkazy krysám na dohled
Trvání: kolo a 2 směny

Vyvolá 1d6 obřích krys, které se začnou objevovat až od přístího kola rychlostí jedna za kolo. Kouzlo je diskrétně napsané; k seslání krom vizualizace stačí jen několik pohybů prstů a polohlasná modlitba k jednomu ze zapomenutých bohů. Krysy nevybíhají z jedné viditelné brány jako u obyčejného vyvolání, ale zjevují se tam, kde by to nejvíc dávalo smysl (vybíhají z kanálů, z poza závěsů, z dutin pod kořeny stromů etc.). Po dobu trvání kouzla slouží sesilateli, ale nedokáží nic víc něž útočit a ničit. Po dvou směnách se rozutečou a zmizí.

Krysí volání lze seslat víckrát za sebou, jejich počet se sčítá a stále se zjevují maximálně jedna za kolo.

Obří krysa

Úroveň: 1d4 životů
Obrana: 12
Útoky: zuby (1d3)
Specialita: na kritu dává nejen dvojnásobé poškození, ale nakazí oběť nemocí (záchranný hod povolen), která denně ubírá 1d4 životů.
Záchranný hod: 18

Jsou velké jako kočky nebo psi a zrůdnější než normální krysy. Jejich čenichy jsou protáhlejší, zuby špičaté a mají dlouhé, šupinaté, mrskající se ocasy.

Nikdy neútočí na krysodlaky. Dokonce je poslouchají, jako by jimi byly zhypnotizovány.


[spell] Závoj

Závoj

Stupeň: mistr
Dosah: závoj o rozměrech max. 10×10 metrů umístěn do dvaceti metrů od sesilatele
Trvání: kolo a směna

Čaroděj před sebe vztyčí z obou stran průhledný nehmotný závoj. Z jedné strany jsou ovšem průhledné i čarodějem vybrané osoby a/nebo předměty (např. truhla). Na záchranný hod k prohlédnutí se háže jen pokud někdo zírá velmi zblízka přímo do závoje. Závoj nijak neomezuje šíření zvuku.


[spell] Uzel, Přestrojení

Uzel

Stupeň: adept
Dosah: 5 metrů/úroveň
Trvání: instant

Lano ožije a uváže/rozváže na sobě jednoduchý uzel, případně se přiváže k něčemu. Je možné lano poslat i na živou bytost, ta má ale možnost záchranného hodu na úhyb. Po uvázání kouzlo končí a provaz se dá obyčejně rozvázat.

Přestrojení

Stupeň: adept
Dosah: 0
Trvání: kolo a dvě hodiny

Sesilatel může díky této iluzi vypadat jako někdo jiný. Záchraný hod k prohlédnutí převleku se háže jen, když se selilatel chová podezřele. Vyjma případu, kdy se snaží napodobit konkrétní osobu, pak si ostatní hází záchranný hod hned při prvním setkání.


[Item] Eurynomova sklizeň

Eurynomova sklizeň (po použití shoří), pes, kozel, lidská ruka, 21 svící z lidského chrámu, 7 listů ginka, magické reziduum v hodnotě 25zl., zlatý prsten v hodnotě alespoň 20zl., voda a běžné rituální komponenty (křída, róba etc.)

To jsou suroviny potřebné k Eurynomovu rituálu, o který se může pokusit i čaroděj na první úrovni. V první části zaříkávání jsou pes a kozel podříznuti a ponecháni krvácet ve středu pentagramu s kruhem ze sedmi listů ginka zatavených v tlustých svících z vosku svatého místa. Maso, kosti a krev z těl zvířat a lidské ruky za hlasitého praskání a mlaskání zformují tělo démonského psa. Ten sebou během transformace trhá v křečovité agonii a je nutno jej polévat vodou, aby nevzplanul pekelným ohněm. Ve druhé části zaříkávání je třeba démona uvázat k prstenu, to trvá 1k6 kol, při nichž je třeba démona udržet, aby neutekl z kruhu (jak se toho má docílit se tam nepíše).

Pes Eurynomův

Životaschopnost: 5
Obrana: 15
Útoky: rohy s rozeběhem (1k10) nebo kousnutí/ruka (1k6)
Záchranný hod: 12

Vyvolaný démon je rohatý mohutný pes s širokou tlamou a rukou v rozevíratelném hrudním koši. Když se mu v boji podaří svalit protivníka na zem, hrudník se rozevře a ruka vyrve srdce protivníka. Duše takto zabitého odchází k Eurynomovi jako krmení pro pekelné stvůry.

Nositel prstenu má nad psem úplnou moc. Po sežřání třicáté duše se s nositelem bude chtít démon Euronym, pojídač mrtvých, znovu spojit a domluvit se na spolupráci.


[spell] Tvář hrůzy

Tvář hrůzy

Stupeň: učeň
Dosah: 40 metrů
Trvání: kolo a 1d6 kol

Jako finální pohyb v sesílání kouzla si čaroděj serve svou vlastní tvář odhalujíc křenící se zkrvavenou lebku. 2k6 nepřátel s životaschopností 1 a méně (bez záchrany) a jeden nepřítel s životaschopností vyšší než 1 (se záchranným hodem) v panice utíkají.

Po dobu trvání kouzla si čaroděj nesmí obličej nasadit. Pokud ho ztratí (ukraden skřety, spálen ohnivou koulí apod.), bude muset 3d6 dní čekat, než mu doroste nový. Něž se tak stane, bude mít zápornou charismu a nebude moci toto kouzlo znovu použít.

Dva čarodějové, kteří oba toto kouzlo znají, si mohou tváře vyměnit. Musí mířit na sebe navzájem a uspět v záchranném hodu.

(ukradeno s úpravou u Jeffa)


[spell] Hypnotický rozkaz, Zrcadlení a Síla Iluze

Jen překlady/nerfy kouzel z pravidel

Hypnotický rozkaz

Stupeň: učeň
Dosah: Pohled do očí
Trvání: Maximálně 7 dní

Při pohledu do očí inteligentního humanoida (lidé, orci…) může čaroděj zašeptat krátké zaklínadlo a příkaz. Příkaz musí být jednoduchý („Až odejdu, tak mně zapomeneš“ „Zítra ráno se své dceři omluvíš“…). Obět si samotné zaklínadlo nepamatuje, ale příkaz splní. Pokud oběť uspěje v záchranném hodu, tak si pamatuje všechno a příkaz může ignorovat. Ovlivňovat lze jen mysl, nikoliv pudové chování; ani zhypnotizovaný neskočí ze střechy.

Zrcadlení

Stupeň: učeň
Dosah: Blízko kouzelníka
Trvání: Hodina nebo do zničení všech obrazů

Kouzlo vytvoří 1k4 obrazů kouzelníka, kteří ho všude následují a kopírují jeho pohyby. Útočníci, kteří nemají, jak rozeznat pravého kouzelníka útočí náhodně a při zásahu obrazu nezraní kouzelníka, ale zničí jen tu jednu kopii.