Monthly Archives: Červenec 2012

[item] Brahilův štít

Brahil byl slavný orčí žoldnéř, který na svých cestách skupoval dwimeritová pouta a amulety a nechal si u trpaslíků vyrobit štít, který ho měl chránit před magií. Zemřel po požití otráveného vína.

Velký kulatý štít z černého dřeva, rudé kůže a ocelového kování, pokrytý dwimeritovými bodci. Trpaslíci a gnómové si dali záležet, aby magie ve štítu obsažená nijak nekolidovala s absrobčními schopnostmi dwimeritu. Zato se jim podařilo zařídit, aby všechna okolní kouzla byla směrována a uzemněna skrze bodce, které ji promění na vesměs neškodný tlak.

Štít má procentuální šanci pohltit jakékoli kouzlo, kterému se jím lze uvěřitelně bránit (fireball, manabolt etc.). Každé absorbované kouzlo sníží pohlcující schopnosti štítu o 1k10%. Na 0% se dwimeritové bodce rozpadnou na šedý prach.

Když se štít dostane do rukou hráčským postavám, tak hoďte k6 a k10, vyjde vám číslo od 10 do 69.  Tolik je nynější šance na neutralizaci kouzla.

Reklamy

[item] Gathering stones

Magický konstrukt ne nepodobný Lokalizačním mincím. Kámen shromáždění se vždy rozkutálí (i do kopce) směrem k největší skupině kamenů ze stejného setu. Například, kdyby se družina pěti dobrodruhů rozešla po horách a domluvila se, že se před zimou sejdou tam, kde se usídlí jejich čaroděj, tak by potřebovali 6 kamenů; 2 pro čaroděje a jeden pro každého dalšího.

V pokladech ve hře se vyskytují v počtu 3+1k10.

Kameny lze vytvořit i narychlo a dočasně pomocí následujícího zaklínadla

Lokalizační kameny
Stupeň kouzla: 1
Dosah: 15 kilometrů
Trvání: 24 hodin
Očaruje libovolnou hromádku kamení, tak aby se z ní vyjmutý kámen puštěný na zem začal hned kutálet zpět k původní hromadě.

Přísahal bych, že jsem tohle kouzlo viděl někde u Conlaie, ale nepodařilo se mi ho v hlubinách internetu najít.


[item] Roar of the Heavens

Barbarská čepel ukovaná na hraně světa za vlády boha války. Válečníci, žoldnéři, vojáci, všichni, jejichž povoláním je smrt, věří, že příchod Řevu nebes je předzvěst konce Impéria.

Starý, krátký a mohutný meč (1k8 poškození) s těžkou pochvou z modrého kovu. Odvážní se s ním v bouři mohou pokusit chytit blesk a spoutat sílu nebes. Lapení úderu o teplotě 30000°c není jednoduché a postava, neuspěje-li v záchranném hodu, utrží 5k8 zranění (body osudu nepovoleny). Nabitý meč má +1 k útoku a uděluje 1k4 poškození navíc. Uvězněný blesk lze propustit a vrhnout na nepřítele, kterého zraní za 3k8 (se záchranným hodem za polovinu). Padne-li v boji na dvacetistěnce jedna, tak je blesk vypuštěn náhodně (1-3 poničí bojiště 4-6 trefí náhodně vybraného účastníka). Kdykoli nositel meč nabíjí, ať už ho to zraní nebo ne, získá +1 k záchrannému hodu na lapení blesku. Ve chvíli, kdy není šance, že by ho spoutání blesku mohlo zranit, se stává vládcem hromu – při jedničce se meč nevybije, útok je +2 a bonusové poškození je 1k6.

Frank Frazetta: Lightning Sword

Vím, že vypadá mechanicky zbytečně složitě, ale věřím, že když už takovouhle věc někdo lootne, tak si to chce užít :)