Category Archives: Monstra

[monstrum] Pavouci

Venearana, jedovatý pavouk

Úroveň: 0 (1k3 životy)
Obrana: 10
Útoky: jedovatá kusadla 1
Specialita: jed (záchrana vs smrt, která jinak nastane do 1k6ti kol)
Záchranný hod: 18

Černý pavouk s nápadnou červenou skvrnou. Velký jako pes.

Granarana, obří pavouk

Úroveň: 3+3 (+/-1 úroveň podle velikosti)
Obrana: 14
Útoky: kusadla 2k4 a jedovatý bodec 1k6
Specialita: silná pavučina a jed (záchrana vs paralýza na hodinu)
Záchranný hod: 14

Obří pavouci dorůstají velikosti muly až býka. Loví v okolí svého hnízda, které je pokryté lepkavou pavučinou, do které se lze velmi snadno chytit a zamotat (při kontaktu záchrana vs uvíznutí, při úspěchu jen zpomalený pohyb).  V boji se pavouk snaží někoho povalit, paralyzovat a odnést do hnízda k pozdější konzumaci. Kusadla používá převážne k dorážení těch, co se nepodaří paralyzovat nebo mu brání v úniku.

Esparana, skákavý pavouk

Úroveň: 2
Obrana: 15
Útoky: ostré končetiny 2 x 1k3, když obě trefí, tak další dva útoky
Specialita: nepřirozená rychlost a skok až na 30 metrů
Záchranný hod: 15

Načervenalý krunýř a končetiny jako osmero čepelí. Velcí jako osli, žijí společně v hliněných norách nebo jeskynních systémech. Netkají pavučiny a své oběti překvapují dlouhým skokem.

Hablarana, moudrý pavouk

Úroveň: 6+6
Obrana: 16
Útoky: kusadla 2d6
Specialita: silná pavučina a jed (1 život každé kolo, dokud postava neklekne a neprosí o odpuštění nebo hablarana nezemře)
Záchranný hod: 10

Obrovský, chlupatý, se dvěma velkýma černýma očima. Žije sám nebo obklopen potomky, vyjímečně i jinými druhy pavouků. Dokáže komunikovat běžnou řečí a staví promyšlené stavby zavěšováním stromů a dalších předmětů do svých pavučin. S cestovateli je ochoten obchodovat. Může nabídnout průchod svým územím nebo poklady od jeho předchozích obětí. Cenní si zejména lidského masa.


[monstrum] Gremlini

Gremlin

Úroveň: 0 (1d4 životů)
Obrana: 11
Útoky: podle zbraně nebo 1k3
Specialita: když se nakrmí jídlem o dvojnásobku vlastní váhy, tak se rozdělí na dva
Záchranný hod: 18

Malí zelení skřeti s širokým zubatým úsměvem a velkýma špičatýma ušima. Množí se dělením a nemají čas naučit se jakékoli hodnoty. Chybí jim soucit i pud sebezáchovy. Jsou jen zvědaví, škodolibí a občas napodobují chování okolních tvorů. Není nijak vzácné, když jednoho zabiješ, aby ostatní přestali bojovat, jen si ukazovali na mrtvého a tlemili se.

Ukázka gremliního chování.


[odnd-hack] Kanibalové

“If you can’t feed a hundred people, then just feed one.” -Mother Teresa

Prastará kletba, uvržená na lidstvo za jeho hrabivost a hladovost, způsobuje, že kanibalismus má léčivé účinky, je velmi návykový a nutí k dalšímu vraždění.

Jedna porce lidského masa doplňuje 1d8+1 životů.

Kdo třikrát v jednom týdnu pojí maso z člověka, stává se závislým. Získá imunitu na nemoci, velmi zvýšený práh bolesti, 2d6 bonusových životů ke svému maximu, přestává stárnout a všechny záporné fyzické vlastnosti se mu zvýší na průměrné. Po týdnu bez masa začíná ztrácet rozum (každý den záchranný hod) a útočí na kohokoli v dohledu.

Kanibalové v císařství se vyskytují zejména v těchto dvou podobách;

Bohatí šlechtici v dostatečně velkých městech, kteří si mohou dovolit každodenní lidské maso, aby si udrželi svoje zdraví a nesmrtelnost.

Kmeny kanibalů, kteří byly vyhnáni do lesů. Zdobí se krvavým malováním, piercingy a trofejemi. Přežívají v malých skupinách a přepadají karavany či vesnice.

*

pozn#1: Kanibalismus se týká jen lidí. Ostatní rasy jsou kletbou nezasaženy. Můžou se samozřejmě pojídat dle libosti, ale nepočítaje společenské potíže, se to neliší od vepřového.

pozn#2: Kanibalismus je v celém císařství zakázaný a jak civilní zákon, tak církev, ho trestá setnutím hlavy. Snaží se ho postupně vytlačit z povědomí lidí a do zapomění. Nikdo si nepřeje, aby kletba posloužila svému účelu a donutila lidsto vyhubit se navzájem.

pozn#3: Kanibalismus lze vyléčit. Je třeba dlouhé měsíce vězení bez jídla (krom občasné bezmasé stravy jen pro udržení při životě). Pacient prvně šílí, pak upadá do katatonie, a s trochou štěstí se nakonec rozkouká (a ztratí všechny s kanibalismem spojené bonusy)

pozn#4: Vedlejším efektem kletby je, že pití čerstvé lidské krve dočasně dodává odvahu a sebevědomí (imunita na všechny terror rolly, zastrašení apod.)

pozn#5: Kletba používá duši snědeného jako palivo pro svou magii. Duše tak odchází do stínopádu zraněná a šílená. Chcete-li zajistit, aby se záporák z podsvětí jen tak nevyškrábal – sežerte ho.


[spell] Krysí volání

Není to nic úchvatně originálního, ale dostalo se to do hry během improvizace po jednom náhodném setkání s gobliním šamanem. Potřeboval jsem to sepsat, než náš čaroděj sežene někoho, kdo mu ten svitek přeloží.

Krysí volání

Stupeň: učeň
Dosah: vyvolání do 30ti metrů, příkazy krysám na dohled
Trvání: kolo a 2 směny

Vyvolá 1d6 obřích krys, které se začnou objevovat až od přístího kola rychlostí jedna za kolo. Kouzlo je diskrétně napsané; k seslání krom vizualizace stačí jen několik pohybů prstů a polohlasná modlitba k jednomu ze zapomenutých bohů. Krysy nevybíhají z jedné viditelné brány jako u obyčejného vyvolání, ale zjevují se tam, kde by to nejvíc dávalo smysl (vybíhají z kanálů, z poza závěsů, z dutin pod kořeny stromů etc.). Po dobu trvání kouzla slouží sesilateli, ale nedokáží nic víc něž útočit a ničit. Po dvou směnách se rozutečou a zmizí.

Krysí volání lze seslat víckrát za sebou, jejich počet se sčítá a stále se zjevují maximálně jedna za kolo.

Obří krysa

Úroveň: 1d4 životů
Obrana: 12
Útoky: zuby (1d3)
Specialita: na kritu dává nejen dvojnásobé poškození, ale nakazí oběť nemocí (záchranný hod povolen), která denně ubírá 1d4 životů.
Záchranný hod: 18

Jsou velké jako kočky nebo psi a zrůdnější než normální krysy. Jejich čenichy jsou protáhlejší, zuby špičaté a mají dlouhé, šupinaté, mrskající se ocasy.

Nikdy neútočí na krysodlaky. Dokonce je poslouchají, jako by jimi byly zhypnotizovány.


[monster] Sluipmoordenaar

Sluipmoordenaar není z našeho světa. Je to nájemný vrah, kterého je třeba povolat z astrálního moře vzácným rituálem, při němž je obětováno tolik lidí, aby to vydalo v úrovních na dvojnásobek úrovně zamýšleného cíle, jenž je určen pomocí vzorku krve, vlasů, nehtů nebo velmi starého osobního předmětu. Černokněžníci tradičně obětují dva tucty sedláků.

Sluipmoordenaar ve skutečnosti není jedna osoba, ale šest šedých humanoidů, kteří jsou v dokonalé fyzické kondici a od lidí se liší jen poloprůsvitnou kůží, černýma očima, absencí vlasů či chlupů a velmi ostrými zuby. Osobu, která je vyvolala už nekontaktují, platba v duších i výběr cíle proběhly při rituálu. Všech šest Sluipmoordenaar má společné vědomí a dokáží svou oběť vystopovat na neomezenou vzdálenost. Neútočí ovšem najednou. Vždy jde jen jeden, zatímco ostatní se zakuklí v nejbližší vlhké jeskyni nebo sklepě.

Pokaždé, když některý z nich selže a zemře, tak se ostatní vyvinou, tak aby byli proti danému druhu boje či nebezpečí lépe připraveni, a vyšlou dalšího. Jinými slovy, když prvního upálíte, tak ten další bude mít nehořlavou kůži. Toho utopíte a další bude mít žábry a nehořlavost. Tak ho rozsekáte mečem, a třetí bude nehořlavý, schopný dýchat vodu a od loktů dál bude mít místo rukou dlouhé černé čepele (a vícenásobné útoky). Naženete ho tedy do údolí a ukamenujete. Další bude krom všeho předchozího vybaven i párem blanitých křídel nebo skákavých raptořích nohou. A tak dále, dokud nezemřete nebo dokud jich nezabijete všech šest.

Sluipmoordenaar

Úroveň: 4
Obrana: 11
Útoky: zuby (1d6)
Specialita: přijde ještě pětkrát, vždy silnější než předtím (viz výše), možno zvyšovat i životaschopnost.
Záchranný hod: 13